Gea de Jong   ------    JeugdhulpDichtbij

                                Innovatie Jeugdhulp en Sociaal Domein

                                           

 

 

Visie 


Ouders, kinderen en jongeren hebben behoefte aan een transparante, goed samenwerkende jeugdhulp, dichtbij, vraaggericht, en met kwaliteit.

 

 

Missie

 

In de periode 2007 - 2011 heeft de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin in elke gemeente dit ideaalbeeld een stuk dichterbij gebracht. In de periode 2012 - 2015 zijn belangrijke vervolgstappen gezet, door versnipperde, dure jeugdhulp op afstand geleidelijk te vervangen door geïntegreerde, minder dure jeugdhulp dichtbij. Vanaf 2015 zal deze innovatie verder vorm moeten krijgen, in nauwe samenhang met de andere veranderingen in het sociale domein rond WMO en Participatiewet.

 

De missie van JeugdhulpDichtbijis bijdragen aan de verdere innovatie van van het sociale domein en van de jeugdhulp in het bijzonder.

 

 

Expertise

  • WO Arbeids- en Organisatie-Psychologie
  • Meer dan 25 jaar ervaring op het terrein van Jeugdzorg, Onderwijs en Welzijn
  • Brede ervaring , o.a. als transitiemanager jeugdhulp regio IJmond, beleidsadviseur en accountmanager CJG-ontwikkeling bij VWS.
  • 'Wij-Zij denken' veranderen in 'Wij-zijn-partners denken'
  • Ontwikkelaanpak voor vernieuwende verandering/innovatie

 Zie verder linkedin:

 

LinkedIn-profiel van Gea de Jong weergeven Profiel van Gea de Jong weergeven

JeugdhulpDichtbij
Innovatie Jeugdhulp en Sociaal Domein